Zostaňme na chvíľku v Českých Budejoviciach. Cestou zo Singer pubu do Solnice, sme sa zastavili v Café Datel, čo samozrejme podľa názvu nie je primárne pivná destinácia.  Je