Spolupráca kočovného a kamenného pivovaru nie je neobvyklá. Do istej miery sa rodí vždy pri varení receptu od kočovníkov. Pivo sa potom obvykle predáva pod značkou kočovného pivovaru. Dnešný