Za poľským kočovným pivovarom Inne Beczki je zaujímavý príbeh. Jeho majitelia začínali s malým podnikom, ktorý mal rozlohu len 23 štvorcových metrov. Neskôr sa rozhodli otvoriť veľký tzv. multitap