Keď som bol pozvaný na Kostelecké chmelovárek (áno, takto je to správne), bol som nadšený. Toto podujatie jedno z najväčších stretnutí, alebo konferencií domovaričov v Čechách. Hlavným cieľom