Za poľským pivovarom Browar Szpunt nájdete trojicu domovaričov, ktorí sa rozhodli preniesť svoje skúsenosti z domu aj do profesionálneho pivovaru. Pivo zatiaľ varia len kočovne a v ich ponuke nájdete asi