V histórii slovenského pivovarníctva môžete nájsť zaujímavé správy či zvraty. Protagonistom jedného z nich bol aj vtedajší banskobystrický pivovar Urpín. Ten dnes poznáme pod menom Banskobystrický pivovar, resp.