Ak by sme to spriemerovali, na Slovensku otvorí svoje brány každý mesiac jeden nový pivovar. Zväčša nesú prvky originality, viac-menej však zapadajú do akéhosi slovenského priemeru. Jeden pivovar