Vždy je fajn, keď sa zatvorený pivovar vráti na pivovarskú mapu. Príkladov takéhoto návratu je mnoho. Jeden nájdete aj v Anglicku, kde v meste Box obnovili prevádzku pivovaru Box Steam