Rakúsko môžeme zaradiť medzi tradičné pivovarnícke krajiny. Napriek tomu sa stane, že ani dlhá tradícia nepomôže pivovaru, aby prežil. Tak tomu bolo aj v prípade pivovar Brauerei Schwarzacher.