Kategória kyseláčov si u nás získava čoraz širší okruh priaznivcov. Kyslastá chuť piva bola v našom regióne po dlhé desaťročia spojená so skazeným pivo. Nie je tomu tak. Pri