Rok 2017 pomaly končí a my môžeme bilancovať. Aký bol? Najmä prvá polovica roka sa niesla v znamení prekvapení a zaujímavých zmien. Celkovo však môžeme hovoriť o tom, že záujem o  pivo