Rok 1989 je v pivovarníckej histórii Hlohovca zapísaný čiernymi písmenami. Práve v tomto roku ukončil svoju činnosť tamojší pivovar. Po vyše troch desaťročiach sa však tradícia varenia piva