Posledná časť bude venovaná takmer kompletne (až na bonus na konci) pýche Írska, pivovaru Guinness. Pivovar na siedmych poschodiach ponúka každému záujemcovi tour, kde sa dozviete, ako ich