Vzťahy medzi pivovarmi nemusia byť ideálne. Najmä nie v mestách, kde si konkurujú a súťažia o tých istých zákazníkov. V Košiciach sa v posledných rokoch vytvorilo pomerne slušné konkurenčné prostredie, keď remeselné pivo