Vo veku nedožitých 63 rokov zomrel 19. mája 2022 majiteľ a zakladateľ pivovaru ERB Eduarda Rada. Aj keď sa absolvent inžinierskeho staviteľstva venoval v počiatočnej fáze svojho života