Anglický pivovar Magic Rock Brewing je na tamojšie pomery pomerne mladý. Založili ho v roku 2011, keď sa výrobe rozbehla v starých priestoroch firmy Richarda Burhousa. Pivovar chcel reflektovať na