Niekedy stačí málo a sled životných udalostí môže nabrať nečakaný spád. Svoje by o tom vedela rozprávať Lívia Lenčéšová. Ak by ste sa jej pred piatimi rokmi opýtali, či má