Aj keď spojenie Francúzsko a pivo nejde na prvé počutie až tak dokopy, aj v tejto krajine sa zlatistý mok pije a nie málo. Dnes ochutnáme pivo Amorena,