Prvý nástrel: Nemecký pivovar Brauerei Gebr. Maisel sme spoznali až tento rok. A treba napísať, že celkom náhodne. Ocitli sme sa totiž v Nemecku a na dobrú noc sme hľadali v tamojšom