Kde ich môžete pozorovať: Vo vôni, v chuti. Ako môžeme vôňu pomenovať: Obilniny, čerstvá pšenica alebo jačmeň, zelený slad, surové obilie, suchosť. Dôvody vzniku: Chyba a prítomnosť v pive vznikajú pri