Jarná edícia Salónu piva je za nami a my znova raz smútime a pýtame sa, či nemôžeme mať akcie tohto typu aj každý mesiac. Potvrdilo sa, že milovníkov