Slovenská pivná korunka je najväčšia degustačná súťaž u nás.  Slovenské združenie výrobcov piva a sladu zorganizovalo tento rok 14. ročník súťaže, ktorý bol do veľkej miery ovplyvnený pandémiou