Spojenie ženy a pivovarníctva ako takého môže niekomu vyvolávať údiv. Je to však len pohľad plný predsudkov. V skutočnosti je história piva úzko previazaná s nežnejšou časťou ľudstva. A aj dnes nájdete