Na začiatku niečoho nového môže byť aj negatívna udalosť. Tak tomu bolo aj v prípade rakúskeho pivovaru Privatbrauerei Schnaitl. Ten založili v roku 1842. Jeho vzniku predchádzal požiar