Platforma #StáleMámeChuť, ktorá spája 12 asociácií a združení podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore, mapuje dianie v sektore a zachycuje aj príbehy. Jeden z nich priniesol aj Norbert