Sú pivovary nové, staré či legendárne. Do poslednej skupiny môžeme zaradiť pivovar Heller, ktorý je však na celom svete známy skôr ako pivovar Schlenkerla. Jeho história siaha až