História nemeckého pivovaru Herrngiersdorf siaha podľa dobových záznamov až do roku 1131. Od roku 1899 ho vedie rodina Pausingerovcov. Tá sa hrdí tým, že ide o najstarší súkromne vlastnený