Košice majú ďalšiu prevádzku s remeselným pivom. V priestoroch hlavnej železničnej stanice otvorili podnik s názvom Staničný pivovar. Aj keď názov hovorí o tom, že ide o producenta zlatistého moku, nie je tomu