Policajt, díler, tanečnica, mäsiar, učiteľka či herec. To je zoznam povolaní, ale aj názvov pív poľského remeselného pivovar Brokreacja. Poľskí kočovníci časť svojich pív venovali nejakému povolaniu. Tak