Na slovenskej pivovarníckej mape pribudol celkom nenápadne ďalší pivovar. Aj keď oproti ostatným je jeho pozícia trocha odlišná. Základným zameraním spoločnosti Včelco Smolenice je totiž výroba medu a medoviny.