Súboj medzi pivnými gigantmi a malými remeselnými pivármi či domovaričmi nie je výnimočný. Môžete ho pozorovať v každej krajine, kde je tradícia piva zakorenená už niekoľko desaťročí. Česko nie je