Každý deň zanikne v Anglicku niekoľko krčiem. CAMRA (združenie za pravý ale, ktoré kedysi naozaj zachránilo tradičný druh piva pre budúce generácie) vedie kampaň, aby zastavila tento trend, ale