Chyby piva č.12: Skunková vôňa, pachuť

skunková vôňa, skunk, pivná škola, chyby piva

Kde ich môžete pozorovať:
Vo vôni, v chuti.

Ako môžeme vôňu pomenovať:
Zápach skunka, fekálie, zatuchlina, spálená guma, zemný plyn (v tomto prípade ide o tú istú látku, ktorou sa obohacuje zemný plyn).

Dôvody vzniku:
Pachuť, resp. vôňa vzniká v dôsledku zlého zaobchádzania s hotovým pivom.

Ako vzniká chyba:
Najväčším nepriateľom piva je svetlo. Práve v kontakte so slnečným lúčmi dochádza k chemickej reakcii, pri ktorej reagujú alfahorké kyseliny so sulfánom. Výsledkom je produkcia látky thiol. Tu môžete poznať aj z bežného života, keďže sa používa ako aromatizačná látka pri zemnom plyne. Reakciu pritom môžu spustiť aj úsporné žiarivky. V tomto prípade je dôležitá aj farba fľaše. Napríklad jantárové sklo umožňuje preniknúť asi päť percent ultrafialového svetla, zelená fľaša až 80 percent. V prípade úplne prehľadnej fľaše je to až 90 percent svetla.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:
Rada je v tomto prípade jednoduchá – zabrániť kontaktu piva so svetlom. Ideálne je používať nepriehľadné nádoby. Ak používate priehľadné nádoby, mali by ste ich zakryť. Náchylné na skazenie sú hlavne svetlé a vysoko chmelené pivá. Naopak, menej náchylné sú tmavé pivá či produkty varené s použitím chmeľových extraktov.

Kedy je skunková pachuť v pive vítaná:
Skunková vôňa či pachuť nikdy. Pri niektorých európskych či mexických pivách je však táto chyba prítomná a zákazníkmi akceptovaná. Niektoré značky ako Corona či Miller používajú extrakty, ktoré zabraňujú výraznejšiemu vzniku chyby, vďaka čomu môžu použiť aj prehľadné fľaše.

PREČÍTAJTE SI AJ ĎALŠIE DIELY SERIÁLU

——————————————————————————–

Chyby piva

Je seriál, ktorého ambíciou je predstaviť najčastejšie chyby piva. Postupne by sme chceli predstaviť ich základné charakteristiky aj príčiny ich vzniku. Vychádzame z viacerých zdrojov, primárnym je publikácia The Complete Beer Fault Guide od Thomasa Barnsa.

Snímka: Designed by Rawpixel.com