Domovariči majú novú súťaž: Hop´n´Rolla Home Brew 2023

Hop'n'Rolla Home Brew Crew

Hop´n´Rolla Home Brew Crew s podporou klubu Pokhoi v rámci Hop´n´rolla days organizuje po minuloročnom nultom ročníku prvý ročník degustačnej súťaže (19.8.2023 od 10:00) doma uvareného piva Hop’n’Rolla Home Brew 2023.

Vyhlásené boli kategórie:

 • A) American Pale Ale 18B (výherná kategória z predošlého ročníka)
 • B) Historical Beer 27: Grodziskie / Lichtenhainer
 • C) English Porter 13C
 • D) Double IPA 22A
Deadline pre prihlasovanie je do 17.8.2023.
 • Štartovné/dar na pokrytie nákladov na súťaž za jednu vzorku piva bolo určené na 5 €.
 • Jeden súťažiaci môže prihlásiť do každej kategórie iba jedno pivo, t.j. maximálne 4 pivá do celej súťaže.
 • Prihlásená vzorka piva musí byť doručená v 2 (dvoch) sklenených fľašiach (2 x 0,5l, resp. 2 x 0,33 l, 2 x 0,4l atď.).
 • Nepripúšťajú sa PET fľaše ani fľaše s etiketami, logami, potlačenými uzávermi či inými neodstránenými polepmi. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.
 • Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP 2021.
 • Výhercovia okrem diplomov (zlato, striebro, bronz) získajú aj rôzne vecné ceny, literatúru, suroviny na výrobu piva a víťaz Best of show strávi jeden deň pri varení a degustácii pív v pivovare Hostinec v Košiciach, kde možno použijeme práve tvoj recept!
 • Naskenované písomné hodnotenia (degustačné hárky) budú zaslané každému súťažiacemu na jeho emailovú adresu.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zmien.
Kontakt: hopnrollahomebrew@gmail.com

Do súťaže sa môžete prihlásiť na tomto linku