Kde ich môžete pozorovať: Vo vôni, v chuti. Ako môžeme vôňu pomenovať: Zelené jablko, zhnité jablko, cider, zelené listy, ocot, zelená tráva, jablkové šupky. Dôvody vzniku: Chyba a prítomnosť v pive