Pivovar Sandorf stál na začiatku boomu malých remeselných pivovarov u nás. Otvorili ho v roku 2011, teda v čase, keď podobných pivovarov u nás bolo málo. Hneď si