Problematike, čo je to remeselné pivo, a ktorý pivovar sa môže hrdiť prívlastkom remeselný, sa venovali mnohé články či diskusie. Dnes neexistuje univerzálna poučka, ktorá by tento problém riešila.