K otvoreniu pivovaru môžu viesť rôzne cesty. Niekedy je to úsporná, ktorej podstatou je hlavne dopracovať sa k svojmu snu, inokedy to môže byť cesta, kde financie nie sú problém.