Je fajn, keď pivovary reflektujú na ročné obdobie a na trh uvádzajú pivá, ktoré pasujú na dané počasie. Príkladom môže byť aj Holíčsky pivovar Wywar. Ten na trh uviedol