O vzniku piva existuje viacero teórií, ktoré odhadujú, že sa tak stalo pred približne osem až desať tisíc rokmi. Moja obľúbená teória tvrdí, že starovekí lovci a zberači