„Pivo, ktoré ťa odjebe“. Takéto motto si zvolil nový slovenský pivovar #Beerporn. Ako napovedá už jeho názov, pohráva sa s problematikou, ktorá je prístupná len dospelým. A podľa toho zvolil