Trapistické pivo je špeciálne označenie pre pivo, ktoré bolo navarené pod dohľadom mníchov, alebo mníchmi samotnými. Nie je to však jediná podmienka, tých je viac a sú pomerne prísne. Až