Z času na čas nám príde výčitka, prečo testujeme len pivá, ktoré sa dajú ťažko zohnať. Uznávame, že naše zameranie je takmer výlučne na remeselné či zahraničné pivo. Musíme