Aj keď môžeme Rakúsko zaradiť medzi tradičné pivovarnícke krajiny, na tamojšej pivovarníckej mape pribúdajú aj noví producenti. Jedným z nich je pivovar Brau Schneider. Ten nájdete v meste