Jeden trend môžeme pozorovať už dlhšie obdobie a môžeme sa s vami staviť, že bude ešte výraznejší. Narážame na aktivitu veľkých pivovarov vo vodách, ktoré sú príznačné pre