Na poľskej remeselnej scéne je fascinujúca jej rôznorodosť a pestrosť. Pivovary sú tak pod väčším konkurenčným trakom a musia myslieť aj na detaily. Tým sú napríklad pekné webové