Stout z pivovaru Sandorf sme naposledy pili asi pred dvoma rokmi. A zapamätali sme si ho. Pivo sme totiž nedopili. Nešlo o oficiálnu recenziu, ale o bežnú návštevu