Walský pivovar Tiny Rebel je klasickým príkladom toho, ako sa z koníčka môže stať živobytie. Bratranci Bradley Cummings a Gareth Williams sa v roku 2012 rozhodli založiť pivovar,