Pred každou cestou do Prahy máme dilemu, aký podnik v hlavom meste Česka navštíviť. Ponuka je mimoriadne bohatá a tak je rozhodovanie pomerne ťažké. Koncom januára sme sa však rozhodli,