Aj skupina Asahi, ktorá ovláda druhý najväčší slovenský pivovar, avizuje výrazné posilnenie divízie pivných špeciálov. Takýmto spôsobom chce nasledovať trend, ktorý v nasledujúcich rokoch výrazným spôsobom pozmení pivnú mapu